EU fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Opensource BINet Analytics

Razdoblje provedbe projekta: 01.07.2017. – 01.05.2018.

Naziv korisnika: Intersoft d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 566.798,64 HRK

EU sufinanciranje projekta: 260.000,00 kn

Poduzeće Intersoft d.o.o. kao mikro gospodarski subjekt osnovan je 1990. godine. Bavimo se razvojem informacijskih tehnologija. Tim smo od 8 zaposlenika od kojih 6 aktivno programira a djelujemo na tržištu EU (98% izvozno orijentirani). Područje je to koje se izrazito dinamički mijenja, te je potrebno stalno voditi računa o zahtjevima tržišta.
U 2016. godini poduzeće je uspješno prijavilo projekt „Opensource BINet Analytics“ za sufinanciranje na natječaj E-impuls. Provedba projekta započela je 01.07.2017. i traje do 01.05.2018.godine.
U okviru projekta nabavlja se tehnička oprema za programiranje te potrebne licence. Ukupna vrijednost projekta je 566.798,64 HRK, od čega je 260.000,00 HRK bespovratnih sredstava sufinanciranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj www.strukturnifondovi.hr. Ciljevi projekta su prilagodba proizvoda za veće tržište, uz povećanje profita, zadržavanje broja zaposlenih i povećanje broja zaposlenih, a provedba projekta rezultirat će ostvarivanjem sljedećih pokazatelja: povećanje prihoda od prodaje i zaposleno ukupno 9 djelatnika do 2019. godine.
Provedba projekta omogućit će poduzeću da uz suvremenu opremu poveća produktivnost i učinkovitost proizvodnog procesa te kvalitetu izrade dovede na najvišu razinu.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Intersoft d.o.o.

fondovi