POZAJMICE U PODUZEĆU

Datum: 26.09.2017.   Poduzeća mogu biti primatelj i davatelj pozajmice. Obje situacije mogu biti ugovarane sa fizičkim i pravnim osobama.... Continue reading →